Tải trò chơi

Bản Mini client (tự động cập nhật)

Bản Mini client sẽ tự động cập nhật bản mới nhất khi được phát hành

Gói đầy đủ cho PC (06.17)

Nếu bản mini client không thể kết nối để cập nhật kho lưu trữ. Vui lòng tải phiên bản đầy đủ. Bạn cần tải xuống lại khi có bản cập nhật lớn

Bản điện thoại

Bản điện thoại chưa có sẵn

Nếu bạn là chủ sở hữu đất đai lớn trong trò chơi, bạn có thể tải xuống ứng dụng trợ lý di động để quản lý tài sản của mình Here